GGD inspectierapport

  • GGD Inspectierapport

    Ieder jaar krijgen wij een onaangekondigd bezoek van een medewerker van de GGD. Zij toetst ons op het aanwezig zijn van alle benodigde documenten en administratie en observeert ons in de omgang met de kinderen. De kwaliteit van onze kinderopvanglocatie wordt deze dag getoetst. Hieronder vindt u een verslag van dit bezoek aan de verschillende groepen.