• Openbaar klachtenrapport

  Voor ons staat het welzijn van het kind op de eerste plaats. Wij vinden het heel belangrijk dat de peuter zich veilig en goed voelt op de peuterspeelzaal. 
  Wij streven ernaar een zo open mogelijke relatie op te bouwen met de ouders en hopen dat op deze manier ook alles bespreekbaar blijft. 
  Toch is het mogelijk dat een ouder niet tevreden is over een bepaalde situatie. Wij vinden het belangrijk dat de ouder ons op de hoogte stelt van deze klacht. Dit biedt ons de mogelijkheid om te kijken waar wij de kwaliteit van de peuterspeelzaal kunnen verbeteren. 
  Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij Mariska of Evelyn. Samen wordt er gekeken hoe wij de klacht naar tevredenheid kunnen oplossen. Een klacht kan ook voorgelegd worden bij een lid van de oudercommissie of bij onze vertrouwenspersoon Gerke Nijenhuis, directrice van de basisschool. 
   
  Wanneer bovenstaande mogelijkheden niet leiden tot een bevredigende afhandeling kan deze worden voorgelegd aan een externe geschillencommissie.
  Alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus zijn volgens de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen verplicht zich te registreren bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
  In de bijlage vindt u het geschilartikel Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
   
  Hieronder vindt u de klachtenverslagen van de afgelopen jaren.