• Wat kost de peuterspeelzaal?

  De financiering van het peuterspeelzaalwerk is veranderd vanaf 2018. Dit houdt in dat bij inschrijving voor de peuterspeelzaal gekeken wordt naar:

  • Heeft u recht op kinderopvangtoeslag?
  • Heeft u recht op een gesubsidieerde peuterspeelzaalplaats?
  • Wat zijn de kosten van incidentele opvang?

  Dat wordt bepaald door uw situatie op de arbeidsmarkt.

  Wanneer heeft u recht op kinderopvangtoeslag?

  De kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang. Dit wordt geregeld via een maandelijkse toeslag die wordt uitbetaald door de Belastingdienst. U kunt deze aanvragen indien u en uw eventuele toeslagpartner allebei werken of één van beide een opleiding volgt of de kansen op werk vergroot worden door bijvoorbeeld een re-integratietraject te volgen via UWV of gemeente.
  Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? U betaalt dan het bruto bedrag van € 8,90 per uur aan Kinderopvang aan de Liede en ontvangt een maandelijkse toeslag van de belastingdienst. Bereken uw maandelijkse kosten op www.kinderopvangaandeliede.nl/rekentool

  Wanneer heeft u recht op een gemeentelijk gesubsidieerde peuterspeelzaalplaats?

  Voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag blijft de gemeente Haarlemmermeer de speelzaal subsidiëren en wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage in rekening gebracht.
  U dient dan wel aan te tonen dat u géén recht heeft op kinderopvangtoeslag, door het invullen en ondertekenen van het formulier: geen recht op kinderopvangtoeslag en een inkomensverklaring van de belastingdienst. 

  Verplichting twee dagdelen bij een gesubsidieerde plaats

  Per 1 januari 2018 bestaat een gesubsidieerde plaats uit 2 dagdelen. Het afnemen van 1 of meer dan 2 dagdelen per week is vanaf die datum alleen mogelijk voor ouders met recht op kinderopvangtoeslag. Wilt u meer dan 2 dagdelen? Dat kan, maar niet voor de gesubsidieerde prijs. U betaalt dan het particuliere tarief.

  Komt uw kind in aanmerking voor een VE plaats?

  Dan geldt bovenstaande voor het 1e en 2e dagdeel. Dus ook bij een VE plaatsing dient de route naar kinderopvangtoeslag of naar een gemeentelijk gesubsidieerde plaats bewandeld te worden.
  Het 3e en 4e dagdeel worden bekostigd door de gemeente Haarlemmermeer.

  Inkomensafhankelijke tabel bij GEEN recht op kinderopvangtoeslag 

  Ouderbijdrage 2019 voor een gesubsidieerde plaats van 2 ochtenden per maand:

   

   

  Let op:
  De bedragen die u ziet staan zijn de gemiddelde maandbedragen voor twee dagdelen peuterspeelzaal. U betaalt voor 40 weken peuterspeelzaal per jaar, maar dat wordt omgerekend naar een gemiddeld maandbedrag, dat maandelijks (12 maanden per jaar) geïncasseerd wordt. U betaalt dus ook tijdens de zomervakantie door.