Openbaar klachtenrapport

 Voor ons staat het welzijn van het kind op de eerste plaats. Wij vinden het heel belangrijk dat een kind zich veilig en goed voelt op de opvang.  Wij streven ernaar een zo open mogelijke relatie op te bouwen met de ouders en hopen dat op deze manier ook alles bespreekbaar blijft.  Toch is het mogelijk dat een ouder niet tevreden is over een bepaalde situatie. Wij vinden het belangrijk dat de ouder ons op de hoogte stelt van deze klacht. Dit biedt ons de mogelijkheid om te kijken waar wij de kwaliteit van de opvang kunnen verbeteren.  Een klacht kan mondeling of schriftelijk worden ingediend bij Mariska of Evelyn. Samen wordt er gekeken hoe wij de klacht naar tevredenheid kunnen oplossen. Een klacht kan ook voorgelegd worden bij een lid van de oudercommissie of bij onze vertrouwenspersoon Gerke Nijenhuis, directrice van de basisschool.   

Wanneer bovenstaande mogelijkheden niet leiden tot een bevredigende afhandeling kan deze worden voorgelegd aan een externe geschillencommissie. Alle houders van kinderopvangcentra, peuterspeelzalen en gastouderbureaus zijn volgens de Wet Kinderopvang verplicht zich te registreren bij de Geschillencommissie Kinderopvang. In de bijlagen vindt u het geschilartikel Kinderopvang en het klachtenverslag van afgelopen jaar.

Kinderopvang aan de Liede

Kinderopvang aan de Liede is een kleinschalig kinderdagverblijf voor kinderen van 0-4 jaar. Daarnaast bieden wij  peuteropvang voor kinderen van 2-4 jaar. Voor schoolgaande kinderen hebben wij BSO en verzorgen wij de TSO voor de St. Franciscusschool. Dit alles in een prachtige landelijke omgeving midden in Haarlemmerliede.

Kinderopvang aan de Liede
Volg ons op facebook
<
Contact

Kinderopvang aan de Liede
Liedeweg 77-79
2065 AL Haarlemmerliede

Algemeen telefoonnummer
Evelyn 06-25303752
Eline 06-46693525

Telefoonnummer per groep
KDV de Zwaantjes: 06-19713294
Peutergroep de Eendjes: 06-19827140
BSO aan de Liede: 06-19827140

info@kinderopvangaandeliede.nl

KvK-nummer 54752787
LRK BSO 258375310
LRK KDV 276375919
LRK PO  317344924

© Kinderopvang aan de Liede.