• Pedagogisch beleid

     

    In het pedagogisch beleidsplan leest u alles over de opbouw en werkwijze van Kinderopvang aan de Liede. De bedoeling van het beleidsplan is, anderen in kennis te stellen hoe de organisatie wordt geleid. Het laat aan ouders zien wat zij van de opvang kunnen verwachten.
    Het pedagogisch beleidsplan biedt kaders die richting geven aan het concrete handelen in de dagelijkse praktijk. Daarbij kan het niet anders zijn dan dat er altijd sprake is van een intentie; de dagelijkse praktijk vraag om aanpassing aan de specifieke situatie van een bepaald moment. Bovendien veranderen inzichten en ideeën in de loop van de tijd. Richtlijnen zullen dan na overleg aangepast moeten worden, wat kan leiden tot wijzigingen in het beleidsplan. Daarmee wordt duidelijk dat een pedagogisch beleidsplan het resultaat is van een cyclisch en dynamisch proces.

    Wij hebben een pedagogisch beleidsplan opgesteld voor peutergroep Jip en Janneke en voor BSO de Vriendjes. Daarnaast is er een pedagogisch werkplan voor de Tussenschoolse opvang, welke is afgeleid van het pedagogisch beleidsplan BSO.

    Via onderstaande links kunt u het pedagogisch beleidsplan inzien.